Kontakt

 „ Kiedy skupiam się na tym, co jest dzisiaj dobre, to mam dobry dzień a kiedy się skupiam na tym, co złe – mam zły dzień. Jeżeli się skupiam na problemie, to problem rośnie; jeżeli się skupiam na odpowiedzi – rośnie odpowiedź."

Dane służą jedynie rejestracji wizyty i nie będą wykorzystywane w żaden inny sposób.